Each country (region) voltage and frequency comparison


大溪地
(Tahiti) 127V/60Hz
中国(China) 220V/50Hz
巴布亚新几内亚(Papua New Guinea) 240V/50Hz
巴林(Bahrain) 100V/60Hz; 230V/50Hz
日本(Japan) 100V/60Hz
北韩(North Korea) 220V/60Hz
卡达(Qatar) 240V/50Hz
台湾(Taiwan) 110V/60Hz
沙巴(Saba) 240V/50Hz
尼加拉瓜(Nicaragua) 127V/50Hz; 220V/60Hz
危地马拉(Guatemala) 115V/60Hz
沙特阿拉伯(Saudi Arabia) 127V/50Hz; 220V/60Hz
沙特阿拉伯:阿布达比(Abu Dhabi) 240V/50Hz
文莱(Brunei) 240V/50Hz
孟加拉国共和国(Bangladesh) 230V/50Hz
所罗门(Solomon Islands) 240V/50Hz
阿曼(Oman) 240V/50Hz
阿富汗(Afghanistan) 220V/50Hz
南韩(South Korea) 110V/60Hz
柬埔寨(Cambodia) 120V/50Hz; 208V/50Hz
科威特(Kuwait) 240V/50Hz
埃及(Egypt) 220V/50Hz
马来西亚(Malaysia) 240V/50Hz
斐济群岛(Fiji Islands) 240V/50Hz
斯里兰卡(Sri Lanka) 230V/50Hz
菲律宾(Philippines) 110V/60Hz
越南(Vietnam) 120V/50Hz
塞普路斯(Cyprus) 240V/50Hz
模里西斯(Mauritius) 230V/50Hz
缅甸(Burma) 230V/50Hz
黎巴嫩(Lebanon) 110, 220V/50Hz
苏维埃社会主义共和国联盟 (USSRUnion of Soviet Socialist Republics) 127V/50Hz; 220V/50Hz
千里达& 托贝哥(Trinidad & Tobago) 120V/60Hz
厄瓜多尔(Ecuador) 110-120V/60Hz
巴西(Brazil) 110-220V/60Hz
巴贝多(Barbados) 115V/50Hz
巴拉圭(Paraguay) 220V/50Hz
巴哈马(Bahamas) 115V/60Hz
牙买加(Jamaica) 110V/50Hz
加拿大(Canada) 120V/60Hz
古巴(Cuba) 120V/60Hz
尼加拉瓜(Nicaragua) 120V/60Hz
瓜地马拉(Guatemala) 115V/60Hz
多米尼加共和国(Dominican Rep.) 110V/60Hz
安地卡(Antigua) 220V/50Hz
安圭拉岛(Anguilla) 220V/50Hz
百慕达(Bermuda) 115V/60Hz
洪都拉斯(Honduras) 110V/60Hz
贝里斯(Belize) 110V/60Hz
委内瑞拉(Venezuela) 120V/60Hz
波多黎各(Puerto Rico) 120V/60Hz
法属圭亚那(French Guiana) 220V/50Hz
阿根廷(Argentina) 220V/50Hz
玻利维亚(Bolivia) 110V/50Hz
美国(America) 120V/60Hz
哥伦比亚(Colombia) 110-120V/60Hz
哥斯达黎加(Costa Rica) 120V/60Hz
格瑞那达(Guadeloupe) 220V/50Hz
格瑞那达(Grenada) 220V/50Hz
海地(Haiti) 110V/60Hz
乌拉圭(Uruguay) 220V/50Hz
秘鲁(Peru) 220V/60Hz
马丁尼克(Martinique) 220V/50Hz
荷属安第列斯群岛(Neth. Antilles) 120V/50Hz
处女岛(Virgin Islands) 120V/60Hz
智利(Chile) 220V/50Hz
圣文森市(St. Vincent) 220V/50Hz
圣露西亚(St. Lucia) 240V/50Hz
福克兰群岛(Falkland Islands) 230V/50Hz
蒙特色纳岛(Monteserrat) 220V/60Hz
盖亚那(Guyana) 110V/60Hz240V/50Hz
墨西哥(Mexico) 120V/60Hz
萨尔瓦多(El Salvador) 115V/60Hz
关岛(Guam) 120V/60Hz
苏利南(Surinam) 110V/60Hz
沙巴岛(Saba) 240V/50Hz
玻利维亚(Bolivia) 115V/50Hz
开曼群岛(Cayman Island) 120V/60Hz
丹麦(Denmark) 220V/50Hz
比利时(Belgium) 220V/50Hz
北爱尔兰(Ireland Northern) 220V/50Hz
冰岛(Iceland) 220V/50Hz
匈牙利(Hungary) 220V/50Hz
西班牙(Spain) 127V/50Hz; 220V/50Hz
希腊(Greece) 220V/50Hz
波兰(Poland) 220V/50Hz
法国(France) 220V/50Hz
直布罗陀(Gibraltar) 240V/50Hz
芬兰(Finland) 220V/50Hz
保加利亚(Bulgaria) 220V/50Hz
南斯拉夫(Yugoslavia) 220V/50Hz
英国(United Kingdom) 240V/50Hz
挪威(Norway) 230V/50Hz
马尔他(Malta) 240V/50Hz
捷克共和国(Czech Republic) 220V/50Hz
荷兰(Netherlands) 220V/50Hz
斯洛伐克(Slovakia) 220V/50Hz
奥地利(Austria) 220V/50Hz
爱尔兰共和国(Ireland of Rep.) 220V/50Hz
意大利(Italy) 220V/50Hz
葡萄牙(Portugal) 220V/50Hz
斯里兰卡(Sri Lanka) 220V/50Hz
德国(Germany) 230V/50Hz
摩纳哥(Monaco) 127V/50Hz; 220V/50Hz
卢森堡(Luxembourg) 220V/50Hz
罗马尼亚(Romania) 220V/50Hz
澳洲((Australia) 240, 250V/50Hz
纽西兰(New Zealand) 230~240V/50Hz
史瓦济兰(Swaziland) 230V/50Hz
哪崛(Niger) 220V/50Hz
多哥(Togo) 220V/50Hz
安哥拉(Angola) 220V/50Hz
埃塞俄比亚(Ethiopia) 220V/50Hz
利比亚(Libya) 115V/50Hz
坦尚尼亚(Tanzania) 230V/50Hz
奈及利亚(Nigeria) 220~230V/50Hz
尚比亚(Zambia) 230V/50Hz
波扎那(Botswana) 220V/50Hz
肯亚(Kenya) 240V/50Hz
阿尔及利亚?/FONT>(Algeria) 220V/50Hz
南非(South Africa) 220V/50Hz
查德Chad) 220V/50Hz
突尼西亚(Tunisia) 220V/50Hz
迦纳(Ghana) 40V/50Hz
乌干达(Uganda) 240V/50Hz
索马里 V/Hz
马利(Mali) 127V/50Hz; 220V/50Hz
马拉加共和国(Malagassy Rep.) 127V/50Hz; 220V/50Hz
马拉威(Malawi) 230V/50Hz
喀麦隆(Cameroon) 220V/50Hz
象牙海岸(Ivory Coast) 220V/50Hz
塞内加尔(Senegal) 110V/50Hz
塞席尔群岛(Seychelles) 240V/50Hz
狮子山国(Sierra Leone) 230V/50Hz
达荷美共和国(Dahomey) 220V/50Hz
摩洛哥(Morocco) 230V/50Hz
卢旺达(Rwanda) 220V/50Hz
赖比瑞亚(Liberia) 120V/60Hz
莱索托(Lesotho) 220V/50Hz
萨伊(Zaire) 220V/50Hz
罗德西亚(Rhodesia) 225V/50Hz
苏丹(Sudan) 240V/50Hz